Göran Strandberg

Jag är pianist, kompositör och arrangör, och har jobbat professionellt sedan början av 70-talet.

Jag studerade vid musikhögskolan i Stockholm, och därefter vid Berklee School of Music i Boston.

Jag ingick i Red Mitchell`s legendariska grupp ”Communication” i många år.

En annan stark inspiration har varit pianisten och arrangören Jan Johansson och hans musik. 1978 blev jag tilldelad Jan Johanssons stipendium.

Sedan följde samarbeten och skivinspelningar med bland andra Lee Konitz, Dexter Gordon, Art Farmer, Helen Merril, Joe Newman, Bernt Rosengren och Clark Terry.

1990 började jag som pianist i Stockholm Jazz Orchestra där jag också fick möjlighet att komponera och arrangera för detta formidabla band. Det resulterade i ”Lakes”( 2000),”Sailing”( 2004), ”I`ll be seeing you”(2008) och senast ”Ikaros”( 2009).

Jag har även jobbat med Scottish National Orchestra, Estonian Dream Band och Umo Jazz Orchestra (Finland).

Ett aktuellt projekt är ”Göran Strandberg nonet” med musik av Thelonious Monk. ”Monks Mood”kom ut 2012. Likaså det pågående samarbetet med Sebastian Voegler (slagverk). Tillsammans har vi gett ut ”Emergence”( 2012) och ”Going Places”(2016).

Under 2018 var jag huskompositör för Norrbotten Big Band.

Jag har hittills gett ut 14 skivor i eget namn.

Sedan 1978 undervisade jag vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i piano och komposition.

Under våren 2020 kommer jag att turnera med Norrbotten Big band med egen musik

Jag kommer även att göra en norrlandsturné med min nya trio.

I am a pianist, composer and arranger, and have worked professionally since the beginning of 1970.

After attending the Royal College of Music in Stockholm, I studied at the Berklee School of Music in Boston, Massachusetts.

I was a part of the legendary bass player Red Mitchell´s group” Communication” for many years.

Another big inspiration has been the Swedish pianist and arranger Jan Johansson and his music. In 1978 I was awarded the Jan Johansson Scholarship.

Then followed collaborations and recordings with artists like Lee Konitz, Dexter Gordon, Art Farmer, Helen Merrill, Joe Newman, Thad Jones and Clark Terry.

In 1990 I began playing with the Stockholm Jazz Orchestra, where I as well could compose and arrange music for this formidable band. This resulted in “Lakes ”(2000), ”Sailing”(2004),“I`ll be seeing you” (2008) and “Ikaros” (2009). I was also invited to work with The Scottish National Orchestra, Estonian Dreamband and Umo Big Band (Finland).

A more recent project is the “Göran Strandberg Nonet” featuring the music of Thelonius Monk. “Monk`s Mood” was released 2012. Another ongoing project is a duo with with the percussionist Sebastian Voegler (drumset - piano). Together we’ve released the albums “Emergence” (2012) and “Going Places” (2016).

During 2018 I was House composer in resident with the Norrbotten Big Band.

I have so far released fourteen records in my own name.

Since 1978 I have been teaching piano and composition at the Royal College of Music in Stockholm.

During 2020 I will be touring with the Norrbotten Big Band with my own music and I will also be touring with my new trio.